PRIVACY & COOKIE POLICY OF STAPELGOED

WELKE GEGEVENS LAAT IK ACHTER?

Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:

 • jouw naam;
 • (factuur)adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • en je betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens alleen bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling, tenzij je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van jouw gegevens voor andere doeleinden, genoemd in dit statement, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven, mailingen en/of het aanmaken van een Stapelgoed-account.

ONDER WELKE GRONDSLAGEN EN VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Uitvoering van onze overeenkomst:

 • bij het plaatsen van een bestelling
 • bij het bezorgen van de producten
 • bij retourneren van de producten
 • bij contact met onze klantenservice / binnendienst
 • om je te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst

 Jouw toestemming is nodig:

 • voor het aanmaken/registreren van een Stapelgoed-account
 • om jou van informatie te voorzien in mijn Stapelgoed-account
 • wanneer je een bezoek brengt aan www.stapelgoed.com
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren
 • om je te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.
 • voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailingen en andere reclame-uitingen via e-mail, social media of post
 • zodat we je voorkeuren kunnen onthouden en je van passend advies kunnen voorzien, middels je IP adres

 

Wettelijke verplichting

 • indien Stapelgoed hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden;
 • in verband met wettelijke bewaarplichten.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.

COMMUNICATIE

Wanneer je Stapelgoed een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.

Naast de informatie die op onze website vermeld staat, kunnen wij jou als klant via drie kanalen op de hoogte brengen van nieuwe items/collecties, aanbiedingen, acties of andere informatie. Deze drie kanalen zijn als volgt: per mail, per social media of per post.

Voor de klanten die graag als eerste op de hoogte zijn van nieuwe items, aanbiedingen, acties en/of andere informatie, bieden wij een nieuwsbrief aan. Iedere nieuwsbrief is voorzien van een link waarbij je jezelf kunt afmelden. Zonder jouw toestemming ontvang je geen nieuwsbrieven vanuit Stapelgoed.

DELEN VAN GEGEVENS

Stapelgoed verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;
 • jouw shopervaring te verbeteren;
 • of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
 • een nieuwsbrief te versturen (uitsluitend indien je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief);

Bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, betaalpartners of IT-dienstverleners. Wij hebben strikte afspraken met hen om ook hier de privacy regels te waarborgen. Indien wij persoonsgegevens delen met derden gaat hier altijd een verwerkersovereenkomst aan vooraf. Hierbij houden wij rekening met een passend niveau van beveiliging, waarin vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd worden.

INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN

Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt ons hier uiteraard over bellen (0162-220607) of mailen (info@stapelgoed.com).

INTREKKEN TOESTEMMING

Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

VEILIGHEID STAAT VOOROP

Stapelgoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan.  Mochten je de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Wij helpen jou natuurlijk graag, maar daarnaast heb je te alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

DOORLINKEN

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan Stapelgoed.com zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens.  Stapelgoed.com kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. Stapelgoed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze privacyverklaringwijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018.